[[ Reading ]] ➼ Tarihin Satır Aralarından 2 Author Ömer Faruk Yılmaz – Anguillais.us

Tarihin Satır Aralarından 2 Tarih Ilmi, Insan N Fikr Terbiyesine, Meden Faziletine Hizmet Eden Hakiki Bir Vas Tad R Bug N Anlamak, Gelecek I In Haz Rlanmak Iyi Bir Tarih Bilgisine Ba L D RHer Nesil, Yeti Mekte Olan Nesil Ile Ge Mi Aras Nda Bir K Pr D R Aradaki Mesafe Iyi De Erlendirilmedi I Takdirde, Tarihi Olan Ger Eklerle, A Da Olanlar Aras Nda K Pr Kurulamaz Ve Insanl K B Y K Bir Bo Lukta Savrulmaya Mahk M OlurSahip Oldu Umuz De Erlerin Uurunda Olmam Z Temennisiyle Tarihin Sat R Aralar Nda Bir Yolculu A K Yoruz

    3 thoughts on “[[ Reading ]] ➼ Tarihin Satır Aralarından 2 Author Ömer Faruk Yılmaz – Anguillais.us


  1. says:

    Ke ke konu b t nl ne ve d nem d zenine dikkat edilseydiBa ms z bir kitap al mas olmad ndan Yedik ta Dergisi makale ve yaz lar ndan okurken biraz s k nt ya ayabiliyorsunuz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *