!!> Read ➮ یک هلو هزار هلو ➲ Author Samad Behrangi – Anguillais.us

یک هلو هزار هلوSamed Behrengi Yi Kim Sevmez Ki Onu, D Nyan N D Rt Bir Yan Nda B Y K Yank Lar Uyand Ran, Iki De B Y K D L Kazanan K K Karabal K Adl Kitab Yla Tan M T K Bir Eftali, Bin Eftali De Onun En G Zel Kitaplar Ndan Biri Bu K K Yk De Iki K K Yoksul Ocuk Var Ali Ve Mehmet Ama Yk N N As L Kahraman , Dal Ndan Kopmu D Nya G Zeli Bir Eftali Bu Yk Y Bu G Zel Eftali Nin A Z Ndan Dinliyoruz Samed Bahrengi, Yle Uygun G Rm , Eftali Yi Konu Turmu Bu Kez.

  10 thoughts on “!!> Read ➮ یک هلو هزار هلو ➲ Author Samad Behrangi – Anguillais.us


 1. says:

  Samad Behrangi 1969 1348 33 1348


 2. says:

  ..


 3. says:

  .


 4. says:

  Yaln zca birka ac mas z , bencil insan y z nden g ne hepimize birden k zmaz Ama g nlerden bir g n ve s cakl giderek azal l p bitebilir Benim k za alm t m okumas i in, ama nce ben okumu tum G r n te iki k k yoksul ocuk ile onlar n kendi emekleriyl...


 5. says:

  Samed Behrengi nin nahif diliyle harmanland kalbe dokunan kitaplar n okumay seviyorum Masal n i ine dal p anlat lana kapt rmaktan ziyade vurucu kelimeleriyle okuru derinden etkilemeyi ba ar yor Bir eftali Bin eftali g zeldi ancak K k Karabal k san r m daima favorim kalacak.


 6. says:

  .


 7. says:

  Ke ke herkes, ocuk kitaplar ndaki gibi masum ve vefal olsa


 8. says:

  bir eftali bin eftali. emberimde g l oya dizisinde yak lan, sa kurtulamayan kitaplardan biriydi kendisi..samed behrengi nin k k kara bal k ndan sonra okudu um ikinci derinden etkileyen kitab..ke ke ilk okudu um kitaplardan olsayd ,ke ke ailem bana hediye etseydi de hayata bu g zle bakmay o k k ya mda renseydim..ben ok ge kalm m okumak i in imkan m olsa da y zlerce hatta binlerce k k ocu a arma an edebilsem,b y d klerinde beni hay rla y d etmelerini sa lasam ve hayatlar na minik bir dokunu yapsam..k k kara bal kta d d nyay ke fetme vard ,burda ise kendini tan ma,fedakarl k, emek, dostluk gibi kavramlar n harmanland ze do ru bir yolculuk varve bizi de s r kl yor yan nda..al yazmal m dan f rlam bir replikle soruyorum sevgi neydi, sevgi emekti. y re i sevgi dolu iki ocu un bir eftaliye ba lanmas , ona emek verip yeti tirmesibu kadar m naif anlat l rd ya eftaliye ne demeli kendisinin yok olu unu g zel bi amaca ba lay pba ka bedenlerde devam etmeyi istemesi,bunun i in de en g zel h lini sevdiklerine sunmas ,kendi yok olu ve var olu safhalar n en i ten bir ekilde anlat unutulmayacak anlar ndan biriydi kitab n..g ne ten ve annesinden ald g da ve s cakl sevdiklerinin bedenlerineula t r p onlara can vermek arzusuyla tutu an en sonunda kendini sevgiyle b y ten,emek veren, sevdi inin lmesiyle hayata k sen ve meyvelerini hak etmeyenlere vermeyi testereyle kes...


 9. says:

  Kitab bitirdikten sonra derin bi h z n kaplad i imi Hem mutlu sonla bitmeyen hikayeye hem de bu ya ma kadar okumay ma, bir hayli ge kal ma ok z ld m Ayn K k Kara Bal k ta oldu u gibi neden sorusuyla h z nlendim Neden bu kitaplar okumam sa layacak bir retmenim, bir yak n m olmad Belki k k ya larda okusayd m her ey ama her ey daha farkl olacakt Ta o zamandan renecektim sevgi i in emek gerekti, emek Ve k t l klere, k t lere, haks zl klara kar nas l dik durulur, k k eftalimizden renece im ok ey vard belki de Bir meyveye, bir a aca, bir ekirde e hi bu g zle bakmam t m D nyan n en g zel, en sevimli k z ocu u, eftalimiz yle g zel anlatt ki hikayesini, ekirdekten l me var ncaya kadar, onun a z ndan dinlemek ok ho tu D nd rd , tebess m ettirdi, zd birs r duyguyu ya att k sac k hikayede K t l e kar dik durman n, korkmadan dik durabilmenin bundan daha g zel bi an...


 10. says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *